Ljudarkivet som källa

En problemtaxonomi för ljudforskning

Författare

  • Johan Malmstedt Umeå Universitet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v31.2305

Nyckelord:

ljudarkiv, kunskapsteori, mediearkeologi, sound studies

Abstract

Sverige var ett av de första landen i världen att genomföra heltäckande arkivering av nationellt massmedieinnehåll. Resultatet är en unikt omfattande samling arkiverade ljud, som med varje dag växer exponentiellt. Trots detta är ljudarkivet en av de minst utnyttjade källorna i kulturhistorisk forskning. Mot denna bakgrund reflekterar följande artikel kring frågan: Vilka grundläggande problem innebär ljudarkivet som källa? Artikeln sammanfattar den internationella forskningsdebatten kring ljudarkiv och föreslår en problemtaxonomi för framtida ljudforskning. De problem som det inspelade ljudet innebär kan delas upp i enhetlighet med de tre aristoteliska kunskapskategorierna: techne, fronesis och episteme. Genom att sortera ljudarkivets mångfacetterade problem i dessa tre kategorier kan vi tydliggöra och särskilja olika hinder, samtidigt som vi kan studera deras inbördes relationer. Artikeln hoppas på så sätt utgöra ett underlag till en fortsatt interdisciplinär diskussion kring ämnet, och bidra till en reviderad status för arkiverat ljud.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-12-23

Referera så här

Malmstedt, J. (2022). Ljudarkivet som källa: En problemtaxonomi för ljudforskning. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.2305

Nummer

Sektion

Tema: Källor (FADC)