Observing digital mobilizations in pandemic times

Live streams as research sources

Författare

  • Camila Emboava Lopes Umeå University

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v31.2320

Nyckelord:

onlineobservationer, urfolk, digital etnografi, liveströmmar, pandemi

Abstract

2020 var ett underligt år för urfolksrörelser i Brasilien. På grund av utbrottet av Covid-19 ställdes många av deras planerade sammankomster och träffar in. Istället höll urfolksgrupper massor av “liveströmmar” på sociala medieplattformar. Den här artikeln bygger på digital etnografi där sådana liveströmmar studeras. Online observationerna genomfördes i april 2020. Artikeln bidrar med en diskussion om att samla in forskningsdata i sådana föränderliga sammanhang. Huvudsyftet är att reflektera över online-observationer som forskningspraxis och liveströmmar som källor för vetenskapliga undersökningar. Dessutom diskuteras hur forskare kan tänka om närvaro, plats och temporalitet i sådana kontexter.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-12-23

Referera så här

Emboava Lopes, C. (2022). Observing digital mobilizations in pandemic times: Live streams as research sources. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.2320

Nummer

Sektion

Tema: Källor (FADC)