Historiography - A craft like the art of mosaic

What historians do and why they disagree

Författare

  • Tabea Hochstrasser Umeå universitet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v31.2476

Nyckelord:

historiografi, differentiering, kontextualisering, associativa resonemang, mosaik

Abstract

Genom att likna den samtida historikerns arbete med läggandet av en mosaik diskuterar denna artikel uppkomsten av skilda historiska berättelser. Mosaikmetaforen utgår från en postmodern – särskilt konstruktivistisk – synvinkel. Artikeln lyfter fram tre betydelsefulla faktorer som leder till skillnader i historieskrivningen; växelspelet mellan historikerns studieobjekt (historisk verklighet), tillgängligt källmaterial och historikerns strävan att skapa mening. Sex delar urskiljs i mosaikmetaforen: (1) råvarorna, (2) mosaikplattorna, (3) fogmassan som håller samman plattorna och fyller ut utrymmena mellan dem, (4) ordnandet av plattornas förhållande och riktning, (5) större konstellationer som plattorna är organiserade i, och (6) mosaiken som helhet. De tre förstnämnda hjälper till att förklara processen att tolka källor genom skapandet av slutledningar och sammanhang. De tre sistnämnda utforskar associativt skapande resonemang, särprägel och kopplingen mellan dem som ger upphov till skilda historiska berättelser.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-12-23

Referera så här

Hochstrasser, T. (2022). Historiography - A craft like the art of mosaic: What historians do and why they disagree. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.2476

Nummer

Sektion

Tema: Källor (FADC)