Landsbygder i brand

Kroniska kriser och krishantering i periferin

Författare

  • Linda Kvarnlöf Mittuniversitetet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v31.4291

Nyckelord:

kroniska kriser, ruralitet, periferialisering, skogsbränder

Abstract

Artikelns syfte är att undersöka hur en akut kris, i det här fallet skogsbränderna sommaren 2018, förstås mot bakgrund av en bredare social och politisk kontext, nämligen den kroniska kris som en periferialisering av landsbygden utgör. Här studeras en sådan periferialisering framförallt genom hur den tar sig i uttryck i människors berättelser om och erfarenheter från skogsbränderna sommaren 2018. Artikeln grundar sig på intervjuer med räddningspersonal, frivilliga och evakuerade från några av de byar som hotades av skogsbränderna. I dessa intervjuer ryms både motstånd och försvar: ett motstånd mot, och ett ifrågasättande av, landsbygders ojämlika förutsättningar till krishantering och samtidigt ett försvar av den egna bygden och de politiska förutsättningar som råder där.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-12-22

Referera så här

Kvarnlöf, L. (2022). Landsbygder i brand: Kroniska kriser och krishantering i periferin. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.4291

Nummer

Sektion

Artiklar