Från klövrande till rysk diplomati

Om relationer på sanatorier

Författare

  • Birgitta Meurling Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v31.5938

Nyckelord:

svenska sanatorier, mellanmänskliga relationer, makt, hierarkier, självbiografiska källor

Abstract

Artikelns syfte är att studera mellanmänskliga relationer i sanatoriemiljö såsom de uttrycks i personliga minnesbilder och med en viss sidobelysning från skönlitteraturen. Frågor som diskuteras är hur de relationer som utkristalliserades inom och mellan olika grupper på sanatoriet beskrivs, liksom i vad mån man kan utläsa något om betydelsen av position, klass och genus. Vidare diskuteras vilka strategier som användes av patienter och personal för att uppnå olika typer av mål. Huvudmaterialet består av en manlig patients anteckningar från Bollnäs sanatorium respektive Kolmårdssanatoriet utanför Norrköping samt en kvinnlig patients skildring från Orups sanatorium i Skåne. Kompletterande källor utgörs bland annat av en kortare samtalsintervju med en läkare. Den period som behandlas är tiden under och strax efter andra världskriget. Resultatet visar att sanatoriet var ett mikrosamhälle som på flera sätt speglade det omgivande storsamhället. Maktrelationer och hierarkier utkristalliserades både bland personal och i viss mån patienter, vänskap, kärlek och antagonism likaså.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-08-16

Referera så här

Meurling, B. (2022). Från klövrande till rysk diplomati: Om relationer på sanatorier. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.5938

Nummer

Sektion

Tema: Hierarkier