Lærerens didaktiske valg og deres betydning for eleven i undervisningen

En empirisk undersøgelse af didaktiske kernebegreber, hvordan de kommer til udtryk i interaktioner i folkeskolens udskoling og deres betydning for elevens meningsdannelser

Författare

  • Ane Qvortrup Syddansk Universitet
  • Chanette Bach Mikkelsen Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.57126/noad.v7i1.6589

Nyckelord:

Empirisk dannelsesforskning, symbolsk interaktionisme, klasserumsinteraktioner, didaktiske valg, meningsdannelse

Abstract

Artiklen er baseret på kvalitative data fra to casestudier i en dansk folkeskoles udskoling. Udgangspunktet tages i didaktiske kernebegreber, der undersøges empirisk ud fra de lærervalg, der retter sig mod inddragelse af eleverne, samt disse valgs betydning for elevernes tillid til egne muligheder i undervisningen. Den symbolske interaktionisme fungerer som teoretisk ramme for at indfange dele af dannelsen, hvilket undersøges ud fra de betydningsbærende symboler, der observeres i undervisningen, og interviews bidrager til at forstå både lærernes intentioner og den meaning, eleverne knytter an til lærernes gestus i un­der­visningen. Artiklen viser, at lærerne bidrager til at etablere et rum, hvor eleverne kan afprøve sig selv og egne meningsdannelser inden for et klassefællesskab. Samtidig viser analysen, hvordan interaktioner mellem lærere, elever og indhold, og de gestures, der anvendes, både er udviklende ift. elevernes dannelse af meaning og ift. fællesskabets interaktion omkring didaktisk indhold og didaktiske deltagelsesformer. Dette er udtryk for en internalisering af sociale processer, hvor lærernes intentionelle valg og fleksibilitet over for eleverne i selve undervisningen bidrager til en positiv selvdannelse hos flere elever.  Således bidrager artiklen til det opkommende, men endnu ikke tydeligt etablerede felt af empirisk dannelsesforskning.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-12-01

Referera så här

Qvortrup, A. ., & Bach Mikkelsen, C. . (2021). Lærerens didaktiske valg og deres betydning for eleven i undervisningen: En empirisk undersøgelse af didaktiske kernebegreber, hvordan de kommer til udtryk i interaktioner i folkeskolens udskoling og deres betydning for elevens meningsdannelser. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 7(1), 2–18. https://doi.org/10.57126/noad.v7i1.6589

Nummer

Sektion

Originalartiklar