Recensioner, Vol. 50 No. 4-5 (2020)

Författare

  • Ingeborg Löfgren Uppsala universitet
  • Karl Berglund Uppsala universitet
  • Kristina Malmio Helsingfors universitet
  • Catharina Bergman Umeå universitet
  • Maria Löfgren Umeå universitet
  • Johan Gardfors Karlstad universitet
  • Per Erik Ljung Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v50i4-5.1417

Abstract

Reviews of recent publications in the field.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Ingeborg Löfgren, Uppsala universitet

Ingeborg Löfgren (FD) är postdoktoral forskare i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes huvudsakliga forsknings- område är filosofi och litteratur. Hon är särskilt intresserad av att utforska beröringspunkter mellan litteraturstudier och den vardagsspråkfilosofiska traditionen efter Ludwig Wittgenstein, J.L. Austin och Stanley Cavell. Hon arbetar i nuläget på ett projekt om Sara Lidmans litterära filosofi och i synnerhet begreppet ”sam-vett” i Lidmans författarskap.

Karl Berglund, Uppsala universitet

Karl Berglund (FD) är verksam som forskare i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han är sedan maj 2018 även anställd som bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder vid Uppsala universitetsbibliotek. Berglund disputerade i december 2017 på en kvantitativt orienterad avhandling om det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur. Därefter har han främst inriktat sig mot datorstödda metoder för storskalig litteraturforskning, för närvarande som forskningsledare för projektet ”Patterns of Popularity: Towards a Holistic Understanding of Contemporary Bestselling Fiction” (VR, 2020–2023).

Kristina Malmio, Helsingfors universitet

Kristina Malmio (FD) docent och universitetslektor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, har i sin forskning specialiserat sig på finlandssvensk litteratur under 1900- och 2000-talen, bland annat Elmer Diktonius, Monika Fagerholms och Ralf Andtbackas författarskap. I hennes forskningsintressen ingår litteraturens rumslighet, de postmodernistiska berättarstrategiernas förändring under 2000-talet, relationen mellan litteratur och samhälle samt minoritetslitteratur. Bland Malmios senaste publikationer kan nämnas den tillsammans med FD Kaisa Kurikka redigerade anto- login Contemporary Nordic Literature and Spatiality (Palgrave McMillan 2020) och artikeln ”Du och jag, jag och du: Flerspråkig- het, digitalisering och läsaren i Ralf Andtbackas Wunderkammer”, Edda 3/2020.

Catharina Bergman, Umeå universitet

Catharina Bergman är doktorand i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Hennes avhandlingsprojekt handlar om den samtida svenska arbetarlitteraturens didaktiska potential och dess funktion i en folkbildningskontext.

Maria Löfgren, Umeå universitet

Maria Löfgren är lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskningsområde är litteraturdidaktik och hon forskar bland annat om olika läsfrämjande åtgärder.

Johan Gardfors, Karlstad universitet

Johan Gardfors är fil.dr i litteraturvetenskap och har intresserat sig för frågor som rör estetik och gränsytor mellan olika konstarter. Han undervisar vid Karlstads universitet och är aktiv inom det Belgienbaserade forskningsnätverket ENAG (European Neo-Avant- Gardes). Under 2019 gästforskade Gardfors vid Université Paris 8. Året dessförinnan utsågs han till Bernadottestipendiat genom Kungl. Vitterhetsakademien och han har tidigare gästforskat vid konstvetenskapliga institutionen vid Columbia University. Gardfors skriver regelbundet essäer om konst, filosofi och litteratur och är redaktör för en antologi om fotografi och litteratur som är under utgivning på Makadam. Hans senaste publikation är essän ”Att välja sin värld: Leibniz som existentialist” i Ord och bild 2020:4.

Per Erik Ljung, Lunds universitet

Per Erik Ljung, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, var medredaktör för TfL 1972/73 och bidrog i årgångens första nummer med en längre recensionsartikel om Peter Madsen, Semiotik & Dialektik och en anmälan av Inge Jonsson, Idéer och teorier om ordens konst. Disputerade 1980 med Vilhelm Ekelund och problematiska författarrollen och har i sin forskning arbetat med litteraturhistorieskrivning, ämneshistoria, poetik och översättningsteori. Till Ulf I. Eriksson, Ett möjligt liv: Angående Vilhelm Ekelunds ovidlåtenhetstanke (2017) skrev han ett förord; i nyutgåvor av Mirjam Tuominen, Stadier (2017) och Ola Hansson, Notturno (2020) har han bidragit med efterord.

Downloads

Publicerad

2021-06-17

Referera så här

Ingeborg Löfgren, Karl Berglund, Kristina Malmio, Catharina Bergman, Maria Löfgren, Johan Gardfors, & Per Erik Ljung. (2021). Recensioner, Vol. 50 No. 4-5 (2020). Tidskrift för Litteraturvetenskap, 50(4-5), 128–149. https://doi.org/10.54797/tfl.v50i4-5.1417

Nummer

Sektion

Recension

Kategorier