Recensioner, Vol. 51 No. 1-2 (2021)

Författare

 • Camilla Brudin Borg Göteborgs universitet
 • Peter Forsgren Linné­universitetet
 • Kristina Fjelkestam Stockholms universitet
 • Erik van Ooijen Mälardalens högskola
 • Anders Ohlsson Lunds universitet
 • Nils Ekedahl Södertörns högskola
 • Minna Skafte Jensen Syddansk Universitet
 • Cecilia Annell Högskolan i Gävle
 • Birgitta Theander Lunds universitet
 • Jesper Olsson Linköpings universitet
 • Rikard Schönström Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1819

Abstract

Reviews of recent publications in the field.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Camilla Brudin Borg, Göteborgs universitet

Fil. dr i litteraturvetenskap och fil. kand. i japanska och verksam som universitetslektor och forskare vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på ekokritiska och framtids-orienterade forskningsuppgifter med särskilt intresse för spatiala, materiella och mer-än-mänskliga perspektiv. Hon arbetar dels med ett forskningsprojekt som undersöker berättande om pilgrimsvandring och äventyrsvandring genom att kombinera textanalytiska metoder med fältstudier och deltagande observation. Dels leder Brudin Borg medborgarforskningsprojektet Utopian Stories i samarbete med professor Alastair Skelton vid Bolin center för klimatforskning, SU och Nobelprismuseet. Projektet syftar till att aktivera unga att samla in framtidsberättelser vilka ska utgöra underlag för forskning om transformation och framtid. Hon är också sedan 2015 en av drivkrafterna bakom Ekoseminariet, vid GU.

Peter Forsgren, Linné­universitetet

Peter Forsgren är professor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet och verksam inom det postkoloniala spetsforskningscentret LNUC Concurrences. Han har publicerat artiklar och monografier om en rad svenska prosaförfattare, bland annat Norrland som koloni och utopi (2015), samt varit medredaktör till Concurrent Imaginaries, Postcolonial Worlds: Toward Revised Histories.

Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet

Professor i genusvetenskap med historisk profil vid Stockholms universitet och disputerade 2002 i litteraturvetenskap.

Erik van Ooijen, Mälardalens högskola

Docent i litteraturvetenskap, verksam vid Mälardalens högskola. Han är aktuell med boken Nattens ekologi: Naturen, kulturen och den mörka vändningen (Faethon, 2021) och har tidigare gett ut Dödsporr: Etik, estetik, våld (Faethon, 2016).

Anders Ohlsson, Lunds universitet

Professor i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lund. Hans forskning rör olika typer av litteraturbruk i offentligheten och bland olika läsargrupper.

Nils Ekedahl, Södertörns högskola

Fil.dr i litteraturvetenskap och docent i retorik, verksam vid Södertörns högskola. Han har huvudsakligen forskat om retorik i 1600- och 1700-talets Sverige, med studier om bland annat Haquin Spegels predikokonst, Stiernhielms Hercules och Johannes Schefferus läroböcker i skrivkonst.

Minna Skafte Jensen, Syddansk Universitet

Professor emerita i klassiske studier og klassisk kultur ved Syddansk Universitet. Hendes vigtigste forsknings-områder er arkaisk græsk epos og dansk nylatinpoesi. I perioden 1987 til 1991 var hun leder af forskningsprojektet “Nordisk Litteratur på Latin og dens Forhold til Europa” under Nordisk Sam-arbejdsnævn for Humanistisk Forskning samt det tilsvarende danske forskningsinitiativ under Statens Humanistiske Forskningsråd.

Cecilia Annell, Högskolan i Gävle

Lektor i svenska med inriktning litteraturvetenskap vid Högskolan i Gävle. Hon disputerade 2016 med avhandlingen Begärets politiska potential om feministiska motståndsstrategier i romaner av svenska och tyska kvinnliga författare kring sekelskiftet 1900.

Birgitta Theander, Lunds universitet

Doktor i litteraturvetenskap och anknuten forskare vid Lunds universitet. Hon har främst forskat om flickboken och dess teman och historia. Hennes senaste bok är Till arbetet! Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920–65, utgiven 2017.

Jesper Olsson, Linköpings universitet

Litteraturvetare och mediehistoriker, verksam som professor vid Linköpings universitet.

Rikard Schönström, Lunds universitet

Professor i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Han har skrivit böcker och essäer om bland andra Pär Lagerkvist, Göran Printz-Påhlson, Bertolt Brecht och August Strindberg. Han har under senare år dessutom bidragit till redaktionen av A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries I-IV (2012–2019) och tillsammans med professor Margareta Petersson redigerat det litteraturhistoriska verket Nordens litteratur (2017). Tillsammans med Anders Mortensen leder han verksamheten för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund (CSS).

Downloads

Publicerad

2021-12-10

Referera så här

Brudin Borg, C. ., Forsgren, P., Fjelkestam, K., van Ooijen, E. ., Ohlsson, A. ., Ekedahl, N. ., Skafte Jensen, M. ., Annell, C. ., Theander, B. ., Olsson, J. ., & Schönström, R. . (2021). Recensioner, Vol. 51 No. 1-2 (2021). Tidskrift för Litteraturvetenskap, 51(1-2), 182–214. https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1819

Nummer

Sektion

Recension

Kategorier

Mest lästa artiklar av samma författare

<< < 1 2 3 4