Promoting EFL literacy through shared and individual classroom reading experiences of literature

Författare

  • Ion Drew University of Stavanger

DOI:

https://doi.org/10.58714/ul.v15i2.11263

Nyckelord:

literacy, gemensam och individuell läsning och högläsning

Abstract

I denna artikel undersöks hur gemensam och individuell litteraturupplevelse i klassrumet kan hjälpa elever i låg-, mellan- och högstadiet att utveckla sin engelska literacy, det vill säga sin förmåga att läsa och skriva på engelska. Det finns belägg för att elever på dessa nivåer får för få meningsfyllda läsupplevelser på engelska. I artikeln redovisas forskning som visar vikten av gemensam läsning, i form av lärares högläsning och Readers Theatre, en gruppaktivitet med högläsning. Forskning om individuell läsning, speciellt nyttan av extensiv läsning, som till exempel läsning av stora mängder självvalda texter, diskuteras. Det riktas speciell uppmärksamhet mot två undervisningsvarianter i literacy, The Early Years Literacy Program och Reading and Writing Workshops, som båda inkorporerar gemensamma och individuella upplevelser i sin praktik. Forskningen om dessa metoder i engelskundervisning är begränsad. Trots metodernas uppenbara nytta för utveckling av engelskspråklig literacy, kan ingen av ansatserna betraktas som ledande. Det finns starka argument för att en kombination av gemensam och individuell läsning borde ges en mer framträdande roll i engelsk klassrumsundervisning.

Downloads

Publicerad

2021-09-01

Referera så här

Drew, I. (2021). Promoting EFL literacy through shared and individual classroom reading experiences of literature. Utbildning & Lärande, 15(2). https://doi.org/10.58714/ul.v15i2.11263

Nummer

Sektion

Vetenskapliga artiklar

Liknande artiklar

1 2 3 4 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.