Respons akademi

Författare

  • Karin Tillberg Svenska kyrkan

DOI:

https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10633

Nyckelord:

Bibelvetenskap, Receptionshistoria, Texttolkning, Språkkunskap, Gamla testamentet, Hebreiska bibeln

Abstract

Varje nummer av HYBRID innehåller, förutom originalartiklar, också tre beställda responser: en från någon verksam inom området akademi, en från någon verksam inom området kyrka och en från någon verksam inom området samhälle. Dessa responser är utformade som kortfattade reflektioner över något ur numrets artiklar som har särskild relevans för respektive område.

Omslagsbild HYBRID: Responser

Downloads

Publicerad

2023-01-24

Referera så här

Tillberg, K. (2023). Respons akademi. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, 1(1), 107–108. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10633