Respons samhälle

Författare

  • Elisabeth Sandlund Dagen

DOI:

https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10639

Nyckelord:

Gamla testamentet, Relevans, EFS, Svenska kyrkan, Förkunnelse

Abstract

Varje nummer av HYBRID innehåller, förutom originalartiklar, också tre beställda responser: en från någon verksam inom området akademi, en från någon verksam inom området kyrka och en från någon verksam inom området samhälle. Dessa responser är utformade som kortfattade reflektioner över något ur numrets artiklar som har särskild relevans för respektive område.

Omslagsbild HYBRID: Responser

Downloads

Publicerad

2023-01-24

Referera så här

Sandlund, E. (2023). Respons samhälle. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, 1(1), 111–112. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10639

Liknande artiklar

1 2 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.