Att förkunna Gamla testamentet

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10651

Nyckelord:

Gamla testamentet, Bonhoeffer, Markion, Marpeck

Abstract

I denna artikel presenteras temat för årets nummer av HYBRID. Här ges också en kortare introduktion till numrets upplägg och originalartiklar, samt en presentation av temat för nästa nummer.

Referenser

Greger Andersson, ”Att pröva förkunnelsen: Diskussion med utgångspunkt i en rapport om Knutby”, HYBRID 1 (2023): 1–20.

David Davage, ”Kan Gamla testamentet bli som nytt? Förkunnelse i skuggan av ett ’döende’ testamente”, HYBRID 1 (2023): 21–60.

Hanna Liljefors, Hebreiska bibeln debatterad: En receptionskritisk studie av diskurser om ”Gamla testamentet” i svenska dagstidningar 1987–2017 (Skellefteå: Artos Academic, 2022).

Hanna Liljefors, ”Att vara ’gammaltestamentlig’: Tillskrivna betydelser till ordet ’gammaltestamentlig’ i svenska dagstidningar 1987–2017” SEÅ 87 (2022): 259–281.

Fredrik Lindström, Det sårbara livet: Livsförståelse och gudserfarenhet i Gamla testamentet (Lund: Arcus, 1998).

Jonas Melin, ”Ordet och anden”, sidorna 113–136 i idem, Fredrik Wenell och David Willgren, Aldrig mer tillbaka gå: Utmaningar från Anabaptismen, reformationens frikyrkorörelse (Blidsberg: Evangelie, 2017).

Stuart Murray, Biblical Interpretation in the Anabaptist Tradition (Kitchener, Pandora, 2000).

Åsa Molin, ”Lyriska kännetecken i två Jeremiapredikningar”, HYBRID 1 (2023): 61–83.

Roland Spjuth, ”Gamla testamentet och systematisk teologi om det kristna livet,” HYBRID 1 (2023): 84–105.

Omslagsbild HYBRID: Temaintroduktion

Downloads

Publicerad

2023-01-24

Referera så här

Redaktionen, Davage, D., Ledstam, M., & Hallenius, M. (2023). Att förkunna Gamla testamentet. HYBRID – Mellan Akademi, Kyrka & Samhälle, 1(1), v–xi. https://doi.org/10.58412/hyb.v1i1.10651