Etik i den autoetnografiska processen

En diskussion om relationell etik med avstamp i ett tidigare utfört projekt

Författare

  • Ann-Charlotte Palmgren Åbo Akademi

Nyckelord:

autoetnografi, etik, samtycke, representation

Abstract

I den här artikeln tar författaren avstamp i ett tidigare forskningsprojekt och diskuterar hur forskningsetik och auto/etnografisk metod sinsemellan formar varandra under forskningsprocessen. Forskaren använder personliga erfarenheter för att beskriva kulturella idéer, erfarenheter, praktiker och identiteter inom autoetnografi. Dessutom involverar alla personliga erfarenheter även andra. Relationell etik innefattar erkännande av ömsesidiga band till andra och ansvar för forskarens handlingar och deras konsekvenser. Författaren fokuserar på forskarens privilegier i tolkandet av ömsesidiga erfarenheter, samtycke från andra som förekommer i autoetnografin och hur forskaren representerar andra i den slutliga texten.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2021-08-19

Referera så här

Palmgren, A.-C. (2021). Etik i den autoetnografiska processen: En diskussion om relationell etik med avstamp i ett tidigare utfört projekt. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 30(1). Hämtad från https://publicera.kb.se/kp/article/view/1336

Nummer

Sektion

Artiklar