Kulturaktiviteter, performans och hälsa

Författare

  • Georg Drakos Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v31.1615

Nyckelord:

kulturaktiviteter, performans, hälsa

Abstract

Hur  kan  kulturaktiviteter  komplettera  den  vanliga  vården  när  det  gäller  att  förbättra  människors  hälsa?  En  uppföljande  studie  av  en  försöksverksamhet,  ”Rehabilitering  med  kultur”,  i  Stockholm  betonar  att  kulturaktiviteter kan komplettera, men inte ersätta, sjukvård och rehabilitering. Grundläggande är att olika kunskapsparadigm – studier av mätbara effekter samt kvalitativa studier av de omätbara ges utrymme sida vid sida. I den kvalitativa studien diskuteras mötet mellan två perspektiv. Det ena är performansorienterat och  innebär  att  uppmärksamma  människors  framträdanden.  Det  andra  perspektivet  gäller  vad  vi  menar  med hälsa. Förståelsen av hälsa utgår från ett begrepp som tar fasta på människors handlingsförmåga och välbefinnande som det mest användbara i sammanhanget. I artikeln presenteras en performansorienterad modell, som kan tillämpas för att synliggöra hur människor kan mobilisera och ta vara på sina egna resurser.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-03-14

Referera så här

Drakos, G. (2022). Kulturaktiviteter, performans och hälsa. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.1615

Nummer

Sektion

Artiklar