Feministiska interventioner

En utmaning av könshierarkier i akademin?

Författare

  • Inger Lövkrona Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.54807/kp.v31.1942

Nyckelord:

akademiskt ledarskap, vertikal genussegregation, jämställdhetspolicy, feministisk intervention

Abstract

Den akademiska kulturen har länge kännetecknats av en vertikal könssegregering – ju högre upp i hierarkin desto fler män. Statsmakterna har sedan decennier försökt komma till rätta med akademins brist på jämställdhet inom ramen för den nationella jämställdhetspolitiken. I denna artikel diskuteras de senaste decenniernas politiska satsningar för att uppnå jämställdhet i det seniora ledarskapet i akademin. Vilka strategier och åtgärder har implementerats och vilka effekter har de haft? Jag tar min utgångspunkt i svensk och internationell forskning om jämställdhetsinsatser för att locka fler kvinnor in i akademiskt ledarskap, samt i egna erfarenheter från ett genusintegrerat ledarutvecklingsprogram för blivande dekaner vid Lunds universitet. Avslutningsvis argumenterar jag för en feministisk intervention – ett genusmedvetet ”nomadiskt” ledarskap – som en möjlig väg till förändring. Förhåller det sig så att feministiska interventioner, inte jämställdhetssatsningar, måste till för att förändring ska åstadkommas?

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2022-08-16

Referera så här

Lövkrona, I. (2022). Feministiska interventioner: En utmaning av könshierarkier i akademin?. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.1942

Nummer

Sektion

Tema: Hierarkier