Inbjudan till TfL-dagarna: Litteratur och filosofi 

2022-12-09
Tidskrift för litteraturvetenskap bjuder in till symposium: Litteratur och filosofi.

Som tidigare annonserat avhålls de traditionsenliga TfL-dagarna denna gång i Lund, från klockan 13.00 den 16 februari till klockan 12.00 den 17 februari.

Temat för symposiet är Litteratur och filosofi och schemat för arrangemanget ser, med reservation för att mindre ändringar kan komma att ske, ut som följer:

Torsdag 16 februari
13.00–13.30.   Isak Hyltén-Cavallius: Välkomstanförande
13.30–14.10    Anders Mortensen: TfL:s ägareförening i Lund och litteraturvetenskapen i Sverige
14.15–14.55    Anna Möller-Sibelius: Att handla rätt eller vara rätt? Några tankar om poesi och etik
14.55–15.30    Fika
15.30–16.10    Frida Beckman: Ta tid och äga rum. Hur queerfenomenologi kan hjälpa Bakhtin
16.15–16.55    Kristin Gjesdal: Romantikk, kritikk, hermeneutikk

Fredag 17 februari
09.00–09.40    Frits Gåvertsson: Aesthetic Encroachment, Metaphysics, Axiology, and Critical Practice
09.45–10.25    Arne Melberg: ”Ständig omprövning av ett och detsamma”. Med utgångspunkt i detta Ekelöf-citat - och med hjälp av skriftens filosofer: Montaigne, Nietzsche, Derrida - spekulerar jag om den literära skriften som oavslutad, öppen.
10.25–11.00    Fika
11.00–12.00    Paneldiskussion

Anmälan till symposiet sker via mejl till christina.skagert@litt.lu.se senast den 15 januari.
Frågor om evenemanget kan vändas till isak.hylten-cavallius@litt.lu.se

Vi ser fram emot att träffa er i februari!

TfL-redaktionen
Lund