Call for papers: Vol 53 Nr 1 (2023): Barnlitteratur och medier

2023-02-06

Barnlitteratur och barnkultur har i alla tider skapats och formats i en dynamisk relation till samtida publikationsformer, teknologier och medier. Detta är också utgångspunkten för temanumret, där barn- och ungdomslitteraturen undersöks interdisciplinärt och utifrån olika litteraturvetenskapliga, mediehistoriska och intermediala perspektiv. W.J.T. Mitchells numera okontroversiella yttrande om att all kommunikation är medialt blandad har även präglat teoribildningen inom barnlitteraturforskningen. Samtidigt är valet av medium avgörande för hur berättelser och budskap har förmedlats och förståtts, för att citera Marshall McLuhans ofta åberopade uttryck: ”mediet är budskapet.”

I detta nummer vill vi undersöka hur barn- och ungdomslitteratur formas av och rör sig mellan olika medier. Barnberättelser och karaktärer ingår ofta i transmediala nätverk och förekommer parallellt i böcker, film, datorspel och andra uttrycksformer. De uppträder även på scen, i nöjesparker och som leksaker. Förutom litteraturanalytiska perspektiv, uppmärksammar temanumret berättelsernas materiella, visuella och performativa aspekter. Detta innebär ett interdisciplinärt litteraturbegrepp som även innefattar bilder, samspel mellan musik och text eller scenframställningar.    

Vi vill även diskutera hur barn- och ungdomslitteraturen förhåller sig till medieteknologiska omställningar och förändrad medieanvändning, både i vår samtid och i historisk tid. Hur kan barns kultur- och medieanvändning förstås och vad har dessa förändringar för konsekvenser för forskningen om barnkultur och barn- och ungdomslitteratur? Ämnen kan innefatta men begränsas inte av följande:

  • barnteater
  • bild- och textsamspel i bilderböcker, tecknade serier och serieromaner
  • visor och musik för barn
  • transmedieringar mellan litteratur, animerade serier, film, radio, tv, ljudböcker eller datorspel
  • mediehistoriska perspektiv på barnlitteratur och -kultur
  • den barnlitterära utgivningens utveckling i relation till digitala medier och nya teknologier

Vi välkomnar nyskrivna artiklar till temanumret. Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.

Omfång: max 40.000 tecken, inkl. blanksteg. 
Deadline för artiklarna: 1 augusti 2023.

Inlämning av manus görs via hemsidans inlämningsfunktion: https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions där man även finner författarinstruktioner.

Gästredaktör för temat är Elina Druker vid Stockholms universitet. Vid frågor om numret hör av er till elina.druker@littvet.su.se.

Avslutningsvis vill vi påminna om att man kontinuerligt kan skicka in artiklar till TfL utanför det aktuella temat.