Call for papers: Vol 53 Nr 2 (2023): Materialitet och litteratur

2023-04-11

Vad har järnvägar, vatten, elektricitet, mikroskop, städer, film, kläder, pennor och berg med litteraturen att göra?

I det här numret av TfL vill vi samla en bred uppsättning perspektiv på relationen mellan litteraturen och det materiella – från den litterära textens skildring av materialiteter till dess egna materiella villkor.

Frågor om materialitet aktualiseras bland annat av litteraturforskning med inriktning mot ting och artefakter, infrastruktur, rumslighet och geografi, natur och material, teknologier, medier och materiella praktiker. Perspektiv och teoribildning kan vidare komma från forskningsområden såsom bokhistoria, medieteori och mediehistoria, historisk materialism, nymaterialism, ekokritik och studier i materiell kultur.

Till numret välkomnar vi nyskrivna artiklar med en rad olika infallsvinklar på litteratur och materialitet, exempelvis utifrån frågor som:

  • Hur skildrar litteraturen materialiteter, materiell kultur, infrastruktur, natur och material?
  • Hur lämnar den materiella kulturen och mediehistoriska situationen spår i litteraturens form och innehåll?
  • Hur kan litteraturen närma sig frågor om materialitet och säga något om relationen mellan materia och mening?
  • Hur påverkas litteraturen av de materiella praktiker den är inbäddad i såsom skrivande, läsande, tryck, distribution, cirkulation, digitalisering och arkivering?

Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska.

Omfång: max 40.000 tecken, inkl. blanksteg.

Inlämning görs via hemsidans inlämningsfunktion, där man även finner detaljerade författarinstruktioner: https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions

Deadline: 18 september 2023.

Temaansvariga är Ellen Frödin och Sara Pärsson. Vid frågor om numret hör av er till ellen.frodin@littvet.su.se.