LDN konferens om litteraturdidaktik och känslor

2021-09-03

Konferensen tar sin utgångspunkt i litteraturdidaktikens alla olika möjliga känslomässiga ingångar.

Hur motverkas och överbryggas på bästa sätt motsättningen mellan faktaorienterade kontra upplevelseorienterade läsarter liksom den mellan de akademiskt analytiska kontra de personligt känslostyrda? 

Hur kan känslornas roll som kreativ drivkraft för såväl skrivandet som läsandet studeras och hanteras? Hur kan vi didaktiskt arbeta med skönlitteraturens gestaltningar av känslor vid universitetens språkinstitutioner liksom i skolans olika ämnen? Hur samspelar känslor och läspraktiker i olika kulturella kontexter? 

Keynote speakers er Anna Nordenstam (Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet) og Eric Sandberg (City University of Hong Kong and  University of Oulu, Finland), imens Anders Ohlsson och Torbjörn Forslid (Lunds universitet) afvikler en workshop.

Anmälan senast 30 september 2021. Se mer information her.