TfL på Göteborg bokmässan: 50 år i den levande kunskapens tjänst

2021-09-23

Med anledning av tidningens 50 års jubileum besöker TfL söndagen den 26 september Göteborgs bokmässa för ett föredrag om humaniorans förflutna, nutid och framtid.

Tidskrift för litteraturvetenskap fyller 50 år. Med anledning av jubileet riktar vi i tur och ordning blicken mot det förflutna, nuet och framtiden: dels mot humanioras utveckling och funktion i samhället, dels mot TfLs roll i denna utveckling.

I centrum för samtalet står frågor om kunskap, bildning och ambitionen om ett dubbelt tilltal – att rikta sig både till en rent akademisk publik men också till en litteratur- och kulturintresserad offentlighet.

Vilken kunskap produceras i litteraturvetenskaplig forskning och varför denna kunskap viktig – inom akademin och utanför den?

Kom och lyssna den 26 september kl. 9.40-10.05 i Göteborgs Litteraturhus. Köp biljetter här!