CSS Conference 2022: Nordisk humor i Världen – 24-27 augusti, Lund och Köpenhamn

2022-02-16

Konferensen kommer äga rum den 24-27 augusti, till största delen på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, men vi kommer också förlägga en eftermiddag i Köpenhamn genom ett samarbete med Frederiksbergmuseernes avdelning för dansk humor och satir – STORM.

Årets tema är Nordisk humor i Världen, ett underutforskat fält som vi förväntar oss kommer att stimulera till nya och kreativa perspektiv på de nordiska ländernas kultur- och språksfär. På vår lista över keynotes finns flera framstående forskare inom detta område, från Skandinavien men också från Korea och USA. Särskilt stolta är vi över att den välkände filosofen Simon Critchley kommer att gästa oss!

Läs mer och lämna in abstract på konferensens hemsida: https://www.css.lu.se/css-conference-2022/

Deadline för inlämning av abstracts är på grund av pandemin förlängt till den 15 mars.

Ännu en gång, varmt välkomna till Lund och Köpenhamn i augusti! Och sprid gärna vidare till alla som kan tänkas vara intresserade.