Symposium og bokrelease: Ny antologi om ekokritiska metoder

2022-03-24

I vår kommer antologin Ekokritiska metoder ut på Studentlitteratur. Alla intresserade välkomnas till releasefest på Göteborgs universitet.

Alla intresserade välkomnas till en eftermiddag på Göteborgs universitet eller på länk där antologins författare introducerar olika nyskapande ekokritiska metoder med korta föreläsningar.

Alla är därefter välkomna på releasefest i LIR:s personalrum, plan 6, Humanistiska fakulteten Göteborgs universitet.

Anmälan till symposiet senast den 22 april till camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Program – Hybridevent
Lokal: J330 på Humanistiska fakulteten, GU
https://gu-se.zoom.us/j/66837509706?pwd=QnpycVFwaTdZeEkvejlaT2t2SmRWZz09

13.15-13.30
Redaktörerna hälsar välkomna (Camilla Brudin Borg, Jørgen Bruhn, Rikard Wingård)

13.30 Ekokritisk rumsanalys (Camilla Brudin Borg, GU)
13.45 Empirisk ekokritik (W.P. Małecki, Wroklaw Univ. & Matthew Schneider-Mayerson, Yale Univ. på engelska)
14.00 Att zooma ut till antropocen (Björn Billing, GU)   
14.15 Ekonarratologi och metaforanalys (Johanna Lindbo, GU)                           

Fikapaus 14.30-15.00

15.00 Zoopoetiska och metonymiska läsarter (Amelie Björck, SH)   
15.15 Maktkritik och antropocentriska läckage (Ann-Sofie Lönngren, SH)
15.30 Medforskande ekokritiska litteratursamtal (Martin Hellström, LnU)
15.45 Att läsa naturlyrik utan Naturen (Erik van Ooijen, KAU)                                

Kort paus 16-16.15

16.15 Intermedial ekokritik (Jørgen Bruhn & Niklas Salmose, LnU)
16.30 En ekokritik för framtiden går från mening till handling (Cecilia Åsberg, LiU)
16.45 Holistisk metod som ekokritiskt mål (Rikard Wingård, GU)

Avslutningsord 

Välkommen på mingelfest från 17.00 i LIR:s personalrum plan 6