TfL: Call for papers till öppet nummer

2022-06-07

Sedan redaktionen flyttade till Lund i början av 2021 har ett dubbelnummer på tema KROPP (2021:1–2) och ett lika omfattande jubileumsnummer (2021:3–4) getts ut. Ytterligare ett nummer på tema MENING (2022:1) är på gång. TfL har från början varit en bred plattform, avsedd att spegla ämnets pluralism och, dessutom, varit öppen för tvärvetenskapliga ut- och inblickar. Därför har det nu blivit hög tid att bjuda in till ett öppet nummer.

Samtidigt som TfL:s öppna nummer bjuder in hela den mångfald av perspektiv som ryms i litteraturvetenskapen och dess angränsande ämnen, så har just dessa nummer också en tendens att sätta litteraturen, det rika objekt som samlar och har den anmärkningsvärda förmågan att svara på alla dessa perspektiv, i centrum. Välkomna med era bidrag!

Tidskrift för litteraturvetenskap ges sedan 2021 ut digitalt och har en ny hemsida. Bidrag lämnas in via inlämningsfunktionen som man finner här: https://publicera.kb.se/tfl/about/submissions. Där välkomnar vi nyskrivna artiklar som inte är under beaktande av någon annan tidskrift.

Manus kan sändas in på svenska, norska, danska och engelska. I anknytning till inlämningsfunktionen finner ni även tidskriftens stylesheet.

Omfång: 40.000 tecken ink. blanksteg
Deadline: 1 september 2022

Författarinstruktioner finner ni här.