Disputation i Lund: Vid pornografins gräns

2022-10-31

Fredagen den 2. december 2022 klockan 10.15 försvarar Anna Hultman sin avhandling Vid pornografins gräns. Erotik i svensk prosa 1819-2019 i Hörsalen H104 på SOL, Lunds Universitet. 

Med anledning av dette är alla hjärtligt välkomna.

I Vid pornografins gräns. Erotik i svensk prosa 1819-2019 undersöker litteraturvetaren Anna Hultman förutsättningarna för och utformningen av erotik i svensk prosa under tvåhundra år. Genom historiska översikter och ingående fallstudier visar Hultman hur det i Sverige etablerades en gräns mellan litteratur och pornografi - och inte minst hur denna gräns förändrats över tid.

I studien avhandlas såväl erotiska novellantologier, som verk av C.J.L. Almqvist, Anne Charlotte Leffler, Anges von Krusenstjerna, Carl-Henning Wijkmark, Kristofer Folkhammar och Helena Österlund.

Hultman visar en rad skilda anledningar till at litteraturen närmat sig pornografin, hur det rättfärdigats och vilka möjliga vinster och faror det inneburit. Det är en historia om frigörelse och repression, om demokratisering och kommersialisering av sexuella representationer, om etik och estetik, om pornografihistoria som litteraturhistoria.