Recensioner

Författare

  • Valborg Lindgärde
  • Christina Svens
  • Jimmy Vulovic
  • Alexandra Borg
  • Christina Svensson

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v41i1.11842

Abstract

Valborg Lindgärde om Anne-Marie Mai,
Hvor litteraturen finder sted del 1: Fra Guds tid til mennesktes tid 1000–1800; del 2: Længslens tidsaldre 1800–1900
Köpenhamn: Gyldendal 2010, 473 s., 294 s.

Christina Svens om Amelie Björck
Höra Hemma: Familj och social förändring i svensk radioserieteater från 1930-talet till 1990-talet
Göteborg: Makadam, 2010, 415 s. (diss. Lund 2010)

Jimmy Vulovic om Claes Ahlund,
Underhållning och propaganda: Radschas (Iwan Aminoffs) romaner om första världskriget 1914–1915
Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 2010, 207 s.

Alexandra Borg om Kerstin Bergman & Sara Kärrholm
Kriminallitteratur. Utveckling, genre, perspektiv.
Lund: Studentlitteratur, 2011, 294 s.

Christina Svensson om Valborg Lindgärde, Arne Jönsson & Elisabet Göransson (red.)
Wår lärda skalde-fru: Sophia Elisabet Brenner och hennes tid
Ängelholm: Skåneförlaget, 2011, 536 s.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Valborg Lindgärde

Valborg Lindgärde disputerade på en avhandling om passionsdiktning i svensk 1600- och 1700-talslitteratur. Hon har varit svensk lektor vid Syddansk Universitet i Odense och åren 2000–2006 rektor för Teologiska Högskolan Stockholm. Nu är hon på uppdrag av Svenska Vitterhetssamfundet verksam med utgivningen av Sophia Elisabet Brenners diktning.

Christina Svens

Christina Svens, fil. dr i litteraturvetenskap med inriktning på drama-teater-film, verksam vid Umeå universitet. Hon arbetar f.n. med projektet Genus och etnicitet i kurdisk teater i Sverige.

Jimmy Vulovic

Jimmy Vulovic, fil. dr i litteraturvetenskap, är nyhetsjournalist i grunden. Han arbetar f.n. med en bok om litteratur och politik i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press i mellankrigstidens Sverige.

Alexandra Borg

Alexandra Borg, fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala. Hon arbetar som kritiker och är i färd med att färdigställa en bok om miljöns betydelse och funktion i Stockholmsdeckare från 1893 fram till idag.

Christina Svensson

Christina Svensson, docent em. vid Göteborgs universitet, har bl.a. forskat om 1700-talets estetik och om romantiken. Hon har gett ut de tre sista delarna av Tegnérs samlade dikter.

Downloads

Publicerad

2011-01-01

Referera så här

Lindgärde, V., Svens, C., Vulovic, J., Borg, A., & Svensson, C. (2011). Recensioner. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 41(1), 89–104. https://doi.org/10.54797/tfl.v41i1.11842

Nummer

Sektion

Recension

Mest lästa artiklar av samma författare