”Förutsättningar, föresatser och förväntningar” TfL 1971:1

Med författarens kommentar, femtio år senare

Författare

  • Louise Vinge Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2077

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Louise Vinge, Lunds universitet

Professor emerita vid Lunds universitet. Disputerade i Lund år 1967; doktorsavhandlingen hette The Narcissus Theme in Western European Literature up to the Early 19th Century (1967). Den och det följande arbetet The Five Senses. Studies in a literary tradition (1975), är komparativt litteraturvetenskapliga studier med internationell inriktning. Morgonrodnadens stridsmän. Epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807–1821 (1978) rör sig däremot på svensk mark, liksom en rad mindre studier i Stagnelius diktning. En bok med genremässigt oklar ställning är I Selmas sällskap (2013), tillkommen som följd av mångårigt arbete inom Selma Lagerlöf-sällskapet. Tidiga erfarenheter från det omfattande arbetet med Svenskt Litteraturlexikon (1964 och 1970) lade grund för senare redaktörsuppdrag, bland annat med Vetenskapssocietetens årsböcker på 1970-talet och några volymer Lagerlöfstudier, men framförallt för lagarbetet Skånes litteraturhistoria. Den utkom i två volymer 1996 och 1997 och var frukten av ett samarbete med kollegerna Anders Palm, Per Erik Ljung, Bertil Romberg, Per Rydén och Ulf Gran.

Downloads

Publicerad

2022-03-25

Referera så här

Vinge, L. (2022). ”Förutsättningar, föresatser och förväntningar” TfL 1971:1: Med författarens kommentar, femtio år senare. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 51(3-4). https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2077