STREAM -didaktik i förskola med litteracitet(er) i fokus – mellan att öppna för det okända och söka efter det kända

Författare

DOI:

https://doi.org/10.58714/ul.v18i1.13015

Nyckelord:

didaktik, literacy, preschool teaching, STREAM

Abstract

The study in this paper aims to contribute knowledge about what characterizes STREAM didaktik in preschool based on a theory-informed teaching arrangement in an ULF[i] network. The study is guided by the question: What can characterize STREAM didaktik in preschool with a focus on literac/y/(ies) in what and who/which questions? Theoretically, the study is connected to three main concepts: STREAM, didaktik and literacy. The material consists of 85 documents, totalling 14, 200 words and 2.5 hours of film focusing on planning and conducting teaching in preschool. The knowledge contribution is: 1) STREAM didaktik with literacy(s) in focus appears as a relation between general didaktik and subject didaktik in preschool, 2) STREAM didaktik with literacy(s) in focus can also be seen as a bridge between opening to the unknown and searching for the known in a movement between planned and spontaneous teaching in preschool, and 3) STREAM didaktik with focus on literacy(s) in what and who/which questions can be tried in terms of STREAM actors.

[i] ULF är en förkortning av Utbildning, Lärande och Forskning (https://www.ulfavtal.se/).

Länk till vårt ULF-nätverk 

Författarbiografier

Helena Hansen

Helena Hansen

University lecturer

Childhood, Education and Society

Malmö university

Helena.Hansen@mau.se

Ann-Christine Vallberg Roth, Malmö universitet

Ann-Christine Vallberg Roth

Professor

Childhood, Education and Society

Malmö university

Ann-Christine.Vallberg-Roth@mau.se

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4521-1528

Downloads

Publicerad

2024-02-02

Referera så här

Hansen, H., & Vallberg Roth, A.-C. (2024). STREAM -didaktik i förskola med litteracitet(er) i fokus – mellan att öppna för det okända och söka efter det kända. Utbildning & Lärande, 18(1). https://doi.org/10.58714/ul.v18i1.13015

Liknande artiklar

1 2 3 4 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.