”Detta hav av orättvisa”

Moderskap och kolonialism i Sara Lidmans Jag och min son

Författare

  • Lisa Grahn Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v53i4.18538

Nyckelord:

Sara Lidman, moderskap, kolonialism, Sydafrika, kapitalism

Abstract

“This sea of injustice”. Motherhood and Colonialism in Sara Lidman’s Jag och min son

Exploring Sara Lidman’s novel Jag och min son (1961,1963), this article delves into its nuanced intersection of motherhood and colonialism. The narrative scrutinizes Sweden’s role in the colonial system, with a particular focus on the South African apartheid regime. Through the lens of a Swedish single father navigating Johannesburg in pursuit of personal enrichment, the story highlights his strained relationship to several mother figures, unraveling complex threads that intertwine parenthood, colonial structures, and whiteness. Using the theoretical framework of motherhood studies, such as the concept of the other-mother, the analysis seeks to unveil the intricate capitalist dynamics of familial relationships within the context of international power hierarchies. These themes in Lidman’s works would only grow stronger in the years to come, and by examining Jag och min son, these early tendencies in Lidman’s writing are illuminated.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Lisa Grahn, Uppsala universitet

Doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör främst historisk fiktion, genus och moderskap. 2022 disputerade hon med avhandlingen Jernbanans mödrar. Berättande och moderskap i Sara Lidmans Jernbaneepos.

Referenser

Collins, Patricia Hill. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. 2:a uppl. New York: Routledge, 1990. https://doi.org/10.4324/9780203900055.

Grahn, Lisa. Förmedla utan att förråda: En studie i utanförskap i Sara Lidmans Regnspiran och Bära mistel, Uppsala Universitet, 2015. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-242190.

Granqvist, Raoul J. ”'Att leva ut slaven i mig': Postkoloniala perspektiv på Sara Lidman i apartheids Sydafrika 1960–1961”. Tidskrift för litteraturvetenskap 39, nr 2, 63–77. https://doi.org/10.54797/tfl.v39i2.12163.

Hale, Frederick. ”The South African Immorality Act and Sara Lidman’s Jag och min son ?” Tijdschrift voor Skandinavistiek 21, nr 1, 51–81. https://ugp.rug.nl/tvs/article/view/10542.

Hamad, Hannah. Postfeminism and Paternity in Contemporary US Film: Framing Fatherhood. New York; Routledge, 2013.

Hirdman, Yvonne. Att lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik. Stockholm: Carlsson, 1989.

Holm, Birgitta. Sara Lidman - i liv och text. Stockholm: Bonnier, 1998.

Lidman, Sara. Jag och min son : roman. Stockholm: Bonnier, 1961.

Lidman, Sara. Jag och min son : roman. Stockholm: Bonnier, 1963.

Lidman, Sara. Och trädet svarade. Stockholm: Bonnier, 1988.

McClintock, Anne. ”Family Feuds: Gender, Nationalism and the Family”. Feminist Review, nr 44 (1993): 61–80. https://doi.org/10.2307/1395196.

Rich, Adrienne. Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. New York: W.W. Norton, 1976.

Rousseau, Nicole. Black Woman’s Burden: Commodifying Black Reproduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.

Sellström, Tor. Sweden and National Liberation in Southern Africa. Vol. 1, Formation of a Popular Opinion (1950–1970). Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 1999. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-242.

Stevenson, Judith. ”’The Mamas Were Ripe’: Ideologies of Motherhood and Public Resistance in a South African Township”. Feminist Formations 23, nr 2 (2011): 132–63.

Svensson Stringberg, Ragni. Cavefors: förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959–1982. Lund: Ellerströms, 2018.

Åström, Berit. The Absent Mother in the Cultural Imagination: Missing, Presumed Dead. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017.

Downloads

Publicerad

2024-06-19

Referera så här

Grahn, L. (2024). ”Detta hav av orättvisa”: Moderskap och kolonialism i Sara Lidmans Jag och min son. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 53(4). https://doi.org/10.54797/tfl.v53i4.18538

Nummer

Sektion

Forskningsartikel

Kategorier

Liknande artiklar

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.