”Tema: Skevt” TfL 2005:3

Med redaktörernas kommentar, sexton år senare

Författare

  • Eva Heggestad Uppsala universitet
  • Maria Karlsson Uppsala universitet
  • Anna Williams Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2098

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Eva Heggestad, Uppsala universitet

Professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Forskningsintressen: utopier, genus, populärlitteratur.

Maria Karlsson, Uppsala universitet

Lektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och forskare i programmet Engaging Vulnerability (VR). Forskningsintressen: läsning, radiodokumentärer, genus.

Anna Williams, Uppsala universitet

Professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Forskningsintressen: skrivande kvinnor, genus, biografi.

Downloads

Publicerad

2022-03-25

Referera så här

Heggestad, E. ., Karlsson, M. ., & Williams, A. (2022). ”Tema: Skevt” TfL 2005:3: Med redaktörernas kommentar, sexton år senare. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 51(3-4). https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2098

Nummer

Sektion

Kommentar

Kategorier