Recensioner

Författare

  • Stefano Fogelberg Rota
  • Johanna Vernqvist
  • Katarina Båth
  • Eva Heggestad
  • Torbjörn Forslid
  • Eva Nordlinder

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v50i1.6178

Abstract

HELENE EHRIANDER & ANETTE ALMGREN WHITE (RED.)
ASTRID LINDGRENS BILDVÄRLDAR
Stockholm/Göteborg: Makadam, 2019 (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 149), 341 s.

HENRIK FÜRST
DEBUTANT! Vägar till skönlitterär debut och ett särskilt uppmärk sammat mottagande
Uppsala: univ., 2019 (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala nr 77), 229 s.

BIRGITTA JOHANSSON LINDH
SOM EN VILDFÅGEL I SIN BUR: Identitet, frihet och melo dramatiska inslag i Alfhild Agrells, Victoria Benedictssons och Anne Charlotte Lefflers 1880-talsdramatik
Göteborg: Makadam, 2019, 335 s.

SVEN ANDERS JOHANSSON
DET CYNISKA TILLSTÅNDET
Göteborg: Glänta produktion, 2018 (Glänta hardcore nr 8), 150 s.

PABLO MAURETTE
THE FORGOTTEN SENSE: Meditations on Touch
Chicago: University of Chicago Press, 2018, 173 s.

ANNA SMEDBERG BONDESSON
GÖSTA BERLING PÅ LA SCALA: Selma Lagerlöf och Italien
Göteborg: Makadam, 2018, 223 s.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Stefano Fogelberg Rota

Stefano Fogelberg Rota är docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Hans forskning handlar, bland annat, om drottning Kristinas litterära mecenatskap och reselitteratur från Italien under 16- och 1700-talen.

Johanna Vernqvist

Johanna Vernqvist är disputerad i Språk och kultur och är för närvarande associerad forskare vid Linköpings universitet med littera turvetenskap som huvudsaklig ämnesinriktning. Hon forskar om tidigmoderna gestaltningar och förståelser av kärlek, genus, kropp och sexualitet.

Katarina Båth

Katarina Båth är FD i litteraturvetenskap och just nu verksam som universitetslärare vid Åbo Akademi, Finland. Hennes avhandling handlade om romantisk ironi och därefter har hon påbörjat ett projekt om litterära traumastudier och biblioterapi.

Eva Heggestad

Eva Heggestad är professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning har huvudsakligen ägnats åt svensk 1800- och 1900-talslitteratur ur ett genusperspektiv.

Torbjörn Forslid

Torbjörn Forslid är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning är inriktad på litteraturens roll i offentligheten och på bruket av litteratur. Han har i dessa sammanhang publicerat studier om bland annat den medialiserade författaren, om politikers bruk av skönlitteratur och om den litterära värdeförhandlingen. För närvarande arbetar han med ett projekt om litteraturläsningens sociala  dimensioner.

Eva Nordlinder

Eva Nordlinder är lektor i litteraturvetenskap vid Mitt universitetet i Sundsvall. Hennes forskning och undervisning är främst inriktad på barn- och ungdomslitteratur samt barns läsning.

Downloads

Publicerad

2020-01-01

Referera så här

Fogelberg Rota, S., Vernqvist, J., Båth, K., Heggestad, E., Forslid, T., & Nordlinder, E. (2020). Recensioner. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 50(1). https://doi.org/10.54797/tfl.v50i1.6178

Nummer

Sektion

Recension

Kategorier

Mest lästa artiklar av samma författare

1 2 > >>