Recensioner

Författare

 • Per Stam
 • Sofia Pulls
 • Johan Alfredsson
 • Lisbeth Stenberg
 • Åsa Arping
 • Jesper Olsson
 • Frida Beckman
 • Per-Olof Mattsson
 • Tilda Maria Forselius
 • Jennie Nell
 • Marianne Sandels
 • Johannes Björk
 • Hilda Jakobsson
 • Thomas Götselius

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v44i3-4.9316

Abstract

Per Stam om CAROLINE HAUX
FRAMKALLNING. SKRIFT, KONSUMTION OCH SEXUALITET I KARIN BOYES ASTARTE OCH HENRY PARLANDS SÖNDER
Göteborg/Stockholm: Makadam, 2013, 359 s. (diss. Stockholm)

Sofia Pulls om EVA SÖDERBERG, MIA ÖSTERLUND & BODIL FORMARK (RED.)
FLICKTION. PERSPEKTIV PÅ FLICKAN I FIKTIONEN
Malmö: Universus Academic Press, 2013, 328 s.

Johan Alfredsson om MARTIN GLAZ SERUP
RELATIONEL POESI
Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013, 115 s.

Lisbeth Stenberg om MARIA M. BERGLUND
VÄRV OCH VERK. FÖRNYELSE OCH TRADITION I NORDISK KVINNOLITTERATURHISTORIA FRÅN TILLKOMST TILL TRYCKT BOK
Karlstad University Studies, 2013:21. Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 320 s. (diss. Karlstad)

Åsa Arping om EIVIND TJØNNELAND (RED.)
KRITIKK FØR 1814. 1700-TALLETS POLITISKE OG LITTERÆRE OFFENTLIGHET
Oslo: Dreyers forlag, 2014, 639 s.

Jesper Olsson om MARKUS HUSS
MOTSTÅNDETS AKUSTIK. SPRÅK OCH (O)LJUD HOS PETER WEISS 1946–1960
Lund: ellerströms, 2014, 297 s. (diss. Södertörn/Stockholm)

Frida Beckman om MAGNUS ULLÉN (RED.)
VÅLDSAMMA FANTASIER. STUDIER I FIKTIONSVÅLDETS FUNKTION OCH ATTRAKTION
Kulturvetenskapliga skriftserien, 2:2014 Karlstad: Karlstads universitet, 2014, 230 s.

Per-Olof Mattsson om CHRISTIAN BERRENBERG
”ES IST DEINE PFLICHT ZU BENUTZEN, WAS DU WEIßT!” LITERATUR UND LITERARISCHE PRAKTIKEN IN DER NORWEGISCHEN ARBEITERBEWEGUNG 1900–1931
Literarische Praktiken in Skandinavien; 3. Würzburg: Ergon, 2014, 476 s. (diss. Köln)

Tilda Maria Forselius om EVA HÆTTNER AURELIUS, HEDDA GUNNENG & JON HELGASON (RED.)
WOMEN’S LANGUAGE. AN ANALYSIS OF STYLE AND EXPRESSION IN LETTERS BEFORE 1800
Lund: Nordic Academic Press, 2012, 260 s.

Jennie Nell om PETER LIND
”STRUNT ALT HVAD DU ORERAR”. CARL MICHAEL BELLMAN, ORDENSRETORIKEN OCH BACCHI ORDEN
Studia Rhetorica Upsaliensa 4, red. Otto Fischer, Uppsala: Uppsala universitet, 2014, 322 s. (diss. Uppsala)

Marianne Sandels om CARIN FRANZÉN
JAG GAV HONOM INTE MIN KÄRLEK. OM HÖVISK KÄRLEK SOM KVINNLIG STRATEGI
Stockholm: Ersatz, 2012, 174 s.

Johannes Björk om MAGNUS NILSSON
LITERATURE AND CLASS. AESTHETICAL-POLITICAL STRATEGIES IN MODERN SWEDISH WORKING-CLASS LITERATURE
Berlin: Berliner Beiträge zur Skandinavistik Band 21, 2014, 172 s.

Hilda Jakobsson om KRISTINA FJELKESTAM, HELENA HILL & DAVID TJEDER (RED.)
KVINNORNA GÖR MANNEN. MASKULINITETSKONSTRUKTIONER I KVINNORS TEXT OCH BILD 1500–2000,
Göteborg/Stockholm: Makadam, 2013, 351 s.

Thomas Götselius om KNUT OVE ELIASSEN, ANNE FASTRUP & TUE ANDERSEN NEXØ (RED.)
EUROPEISK LITTERATUR 1500–1800. BIND 1. VERDEN: FRA COLUMBUS TILL NAPOLEON
Aarhus: Aarhus universitetsforlag, 2013, 260 s.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Per Stam

Per Stam är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och verksam som huvudredaktör för August Strindbergs Samlade Verk. Han disputerade i Uppsala med Krapula. Henry Parland och romanprojektet Sönder (1998) och har bland annat utgivit kritiska editioner av Parlands Sönder (2005), Strindbergs Teater och Intima Teatern (1999), Naturvetenskapliga Skrifter I–II (2010, 2003) och Vivisektioner II (2011).

Sofia Pulls

Sofia Pulls är doktorand i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Umeå universitet, där hon skriver på en avhandling om skrivande och skrivutlärning. Hon är även poet.

Johan Alfredsson

Johan Alfredsson är universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktik vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2010 med avhandlingen ”Tro mig på min ort” – oöversättligheten som tematiskt komplex i Bengt Emil Johnsons poesi 1973–1982, och forskar för närvarande bland annat om avantgardistiska storformer i svensk och dansk samtida poesi.

Lisbeth Stenberg

Lisbeth Stenberg är docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Åsa Arping

Åsa Arping är docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. Hon disputerade 2002 på avhandlingen Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt. Senaste monografin ”Hvad gör väl namnet?”. Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820–50 kom 2013.

Jesper Olsson

Jesper Olsson är docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, där han leder forskargruppen Litteratur, mediehistoria och informationskulturer och forskningsprojektet ”Representationer och omkonfigureringar av det digitala i svensk litteratur och konst 1950–2010”. Han är även verksam som kritiker och som medlem i den humanistiska tankesmedjan Humtank.

Frida Beckman

Frida Beckman är docent och forskare vid Engelska institutionen, Stockholm universitet. Hon har skrivit om sexualitet, filosofi och politik, ofta i relation till narrativa strukturer och former i litteratur och film.

Per-Olof Mattsson

Per-Olof Mattsson är universitetslektor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet. Har skrivit om Rudolf Värnlund, Eyvind Johnson och andra arbetarförfattare. Arbetar med en bok om Martin Andersen Nexø och svenska författare. Medverkar i en ny nordisk litteraturhistoria.

Tilda Maria Forselius

Tilda Maria Forselius är fil. dr i litteraturvetenskap. Hon disputerade vid Göteborgs universitet 2013 på avhandlingen God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773. Några av hennes forskningsintressen är 1700-talskultur, brev, periodisk press och genrelitteratur.

Jennie Nell

Jennie Nell är fil. dr i litteraturvetenskap och verksam som lärare och 1700-talsforskare vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, med särskild inriktning på gustaviansk tid. Hon disputerade 2012 på avhandlingen Vivat vår monark! Carl Michael Bellmans panegyrik över Gustaf III 1771–1792 och är sedan 2005 ledamot av Bellmanssällskapets styrelse.

Marianne Sandels

Marianne Sandels är filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hennes främsta intresseområden är medeltida trubadurlyrik och modern litteratur på de romanska språken.

Johannes Björk

Johannes Björk är doktorand i litteraturvetenskap vid Umeå universitet och arbetar på en avhandling om de politiska implikationerna av estetiska erfarenheter hos skrivande arbetare. Han är för närvarande visiting scholar vid Department of Literature, Duke University.

Hilda Jakobsson

Hilda Jakobsson är doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. I sitt avhandlingsprojekt undersöker hon förhållandet mellan Agnes von Krusenstjernas romaner och flickboksgenren.

Thomas Götselius

Thomas Götselius är docent i litteraturvetenskap och biträdande lektor vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Downloads

Publicerad

2014-01-01

Referera så här

Stam, P., Pulls, S., Alfredsson, J., Stenberg, L., Arping, Åsa, Olsson, J., Beckman, F., Mattsson, P.-O., Forselius, T. M., Nell, J., Sandels, M., Björk, J., Jakobsson, H., & Götselius, T. (2014). Recensioner. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 44(3-4), 115–156. https://doi.org/10.54797/tfl.v44i3-4.9316

Mest lästa artiklar av samma författare

1 2 3 > >>