”Den teoretiska texten” TfL 2002:4

Med författarens kommentar, nitton år senare

Författare

  • Thomas Götselius Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2095

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Thomas Götselius, Stockholms universitet

Litteraturvetare och mediehistoriker, verksam som professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han skrev senast om ”En globaliserad litteratur: 1400–1600” i Natur & Kulturs litteraturhistoria (Carin Franzén och Håkan Möller red. Stockholm: Natur & Kultur, 2021).

Downloads

Publicerad

2022-03-25

Referera så här

Götselius, T. . (2022). ”Den teoretiska texten” TfL 2002:4: Med författarens kommentar, nitton år senare. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 51(3-4). https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2095