”Den helande länken i en felande tankekedja”

Modernism, avantgarde och den kritiskt affirmativa ironin hos bob hund

Författare

  • Anders E. Johansson Mittuniversitetet
  • Maria Jönsson Umeå universitet

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v53i4.11506

Nyckelord:

bob hund, post-rock, modernism, avant-garde, ironi, kritik, postkritik

Abstract

"The healing link in an errant chain of thought". Modernism, avant-garde, and the critically affirmative irony of bob hund

bob hund could be called a «post-rock band» that investigates what it really means to be a rock band – or, as they call themselves: a pop orchestra. How do you put together the given components drum, bass, guitar and keyboard in constellations that make something new appear? In trying to respond to this question, this article points to bob hund’s roots in modernist avant-garde aesthetics, and examines what such winding connections between different traditions might mean. Aesthetic practices such as decontextualization, irony, anacoluthon wordplay, and lists change when they are used in new and different historical contexts. If high modernism was reduced to form, and Duchampian neodadaism to lifestyle choices, then bob hund opens new possibilities for aesthetic practices in today's anthropocenic hypercapitalism.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografier

Anders E. Johansson, Mittuniversitetet

Docent i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet.

Maria Jönsson, Umeå universitet

Professor i litteraturvetenskap med inriktning mot litteraturdidaktik vid Umeå universitet.

Referenser

Aadland, Erling. And the moon is high. Noen forsøk på å lese Bob Dylan. Bergen: Ariadne Forlag, 1998.

Aadland, Erling. Love itself. Et essay om Leonard Cohens sanglyrikk. Oslo: Spartacus Forlag, 2003.

Aadland, Erling. ”Gjenhør med havet – musisk tenkning, hva slags tenkning er det?”. Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning vol. 2 (2017:1), 37–45.

Adorno, Theodor W. Gesammelte Schriften. Bd 11, Noten zur Literatur, red. Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974.

Adorno, Theodor W. Mahler. En musikalisk fysionomi. Sven-Olov Wallenstein övers. Stockholm: Bokförlaget Faethon, 2019 (1971).

Bergenmar, Jenny. ”Läsningens disciplinering. Om litteratursyn och litteraturundervisning”, Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 40 (2010:3–4), 16–26. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/501/475

Björk, Nina. Sireners sång. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1999.

Bourdieu, Pierre. Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris: Seuil, 1992.

Bürger, Peter. Theory of the Avant-Garde. Michael Shaw övers. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

Dahlbom, Anders. ”Dur och moll om vartannat. Historien om Bob Hund”. Sonic vol. 11 (2011:56), hämtad 2020–02–16,

https://sonicmagazine.com/2019/04/30/dur-och-moll-om-vartannat/

Dagens Nyheter. ”Ingen får sin vilja igenom när Bob Hund gör nytt album”. Dagens Nyheter, 2019–05–08. https://www.dn.se/kultur-noje/ingen-far-sin-vilja-igenom-nar-bob-hund-gor-nytt-album/

de Man, Paul. Aesthetic Ideology, red. Andrzej Warminski. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

Demme, Jonathan. Stop Making Sense. Konsertfilm med Talking Heads. Arnold Stiefel Company, 1984. DVD.

Derrida, Jaques. Limited Inc. Samuel Weber & Jeffrey Mehlman övers. Evanston: Northwestern University Press, 1988 [1977].

Eco, Umberto. The Infinity of Lists. From Homer to Joyce, Alastair McEwen övers. London: Maclehose Press, 2012.

Felski, Rita. The Gender of Modernity. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1995.

Felski, Rita. Uses of Literature. Malden, Mass.: Blackwell Pub, 2008.

Felski, Rita. The Limits of Critique. Chicago: Univ of Chicago Press, 2015.

Ganetz, Hillevi. Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 1997.

Greenberg, Clement, Late Writings, red. Robert C. Morgan. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.

Heylin, Clinton. From the Velvets to the Voidoids. A Pre-Punk History for a Post-Punk World. London: Penguin, 1993.

hund, bob. ”Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem, men det gör jag; tror jag”. bob hund. Silence, 1994. CD.

hund, bob. ”Det överexponerade gömstället”. Det överexponerade gömstället. bob hund Förlag, 2011. CD.

hund, bob. ”ja ja ja, nej”. Det överexponerade gömstället. bob hund Förlag, 2011. CD.

hund, bob. ”Fallfrukt”. 0–100. Adrian recordings, 2019. CD.

hund, bob. ”Många bollar i elden”. 0–100. Adrian recordings, 2019. CD.

Jameson, Fredric. The Cultural Turn. Selected Writings on the Postmodern, 1983-1998. London: Verso, 1998.

Jönsson, Maria. ”Femton år av fulskrivning. Om nykritik, transgression, den andres ansikte och nätundervisning”. Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 49 (2019:1), 31–38. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/4699/3680

Lacoue-Labarthe, Philippe. L'imitation des modernes. Paris: Galilée, 1986.

Lacoue-Labarthe, Philippe & Nancy, Jean-Luc. ”The Nazi Myth”. Brian Holmes övers. Critical Inquiry vol. 16 (1990:2): 291–312.

https://www.jstor.org/stable/1343615

Latour, Bruno. We Have Never Been Modern. Catherine Porter övers. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1993.

Lindberg, Ulf. Rockens text. Ord, musik och mening. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1995.

Linneberg, Arild. Bastardforsøk. Oslo: Gyldendal, 1994.

Mai, Anne-Marie. Digteren Dylan. Köbenhavn.: Gyldendal, 2018.

Malmö Live Konserthus. ”Fan-tastiskt!! 2018 blir ett Bob Hund-år”. Hämtad 2024–03–27. https://malmolive.se/artiklar/fan-tastiskt-2018-blir-ett-bob-hund-ar

Nilsson, Christoffer. ”Bob hunds vädjan till publiken: instrument”. Aftonbladet, 2014–10–29, hämtad 2024-05-03. https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/a/Rx4X68/bob-hunds-vadjan-till-publiken-instrument

Moi, Toril. Revolution of the Ordinary: Literary Studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell. Chicago: The University of Chicago Press, 2017.

Olsson, Ulf. ”Strindbergs listor. Anteckningar om det sena författarskapet”. I ”Om det man inte kan tala måste man sjunga”. Festskrift till Eva-Britta Ståhl, red. Peter Degerman, Anders Johansson och Eva Söderberg, 185–200. Sundsvall: Mittuniversitetet, 2015.

Persson, Magnus. ”Litteratur, teori, terrorism. Anteckningar om «överskridandet» som tankefigur och problematik”. Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 39 (2009:1): 63–74. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/390/378

Persson, Magnus. ”Att läsa Lolita på lärarutbildningen”. Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 40 (2010:3–4): 5–15. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/500/474

Persson, Magnus. Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: Studentlitteratur, 2012.

Poggioli, Renato. The Theory of the Avant-Garde. Gerald Fitzgerald övers. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1968.

Reynolds, Simon. Rip it Up and Start Again. Postpunk 1978-1984. New York: Penguin Books, 2006.

Sedgwick, Eve Kosofsky. Touching Feeling. Affect, Pedagogy, Performativity. Durham: Duke University Press, 2003.

Selnes, Gisle. Den store sangen. Kapitler av en bok om Bob Dylan. Oslo: Vidarforlaget, 2016.

Slettan, Svein. ”Lur trubadur. deLillos og det mannlige”. Norsk Litterær Årbok 2007, red. Jørgen Magnus Sejersted & Eirik Vassenden, 90–117. Oslo: Samlaget, 2007.

Slettan, Svein. 2015. ”Naivisme og visekunst. Fenomenet Tønes”. I Lydspor. Når musikk møter tekst og bilder, red. Bjarne Markussen, 315–341. Kristiansand: Portal, 2015.

Stengers, Isabelle. In Catastrophic Times: Resisting the Coming Barbarism. Andrew Goffey övers. London: Open Humanities Press, 2015. http://openhumanitiespress.org/books/download/Stengers_2015_In-Catastrophic-Times.pdf.

Talking Heads. ”I Zimbra”. Remain in Light. Sire, 1979. LP.

Watten, Barrett. The Constructivist Moment. From Material Text to Cultural Poetics, Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 2003.

Watten, Barrett. Questions of Poetics. Language Writing and Consequences. Iowa City: University of Iowa Press, 2016.

Xenakis, Iannis. Arts/Sciences: Alloys. The Thesis Defense of Iannis Xenakis Before Olivier Messiaen, Michel Ragon, Olivier Revault d’Allonnes, Michel Serres and Bernard Teyssèdre. Sharon Kanach övers. New York: Pendragon Press, 1985.

Downloads

Publicerad

2024-06-19

Referera så här

E. Johansson, A., & Jönsson, M. (2024). ”Den helande länken i en felande tankekedja”: Modernism, avantgarde och den kritiskt affirmativa ironin hos bob hund. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 53(4). https://doi.org/10.54797/tfl.v53i4.11506

Nummer

Sektion

Forskningsartikel

Kategorier

Mest lästa artiklar av samma författare

1 2 > >> 

Liknande artiklar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.