Historiska narrativ och samtidens Sverige i teater för ung publik

Ögonvittnen som trauma-drama

Författare

  • Rebecca Brinch Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v53i1.11596

Nyckelord:

Theatre for young audiences, migration segregation, The holocaust, Trauma-drama, Social trauma and Theatre for Young Audiences

Abstract

Historical Narratives and Contemporary Sweden in Theatre for Young Audiences. Eyewitnesses as Trauma-Drama.

Children’s theatre in Sweden has a tradition of working with various political, social and existential issues. The purpose of the article is to explore the potential of children’s theater to stage an inclusive Sweden, with an empirical starting point in the theatre production Eyewitnesses. In Eyewitnesses, Young Malmö City Theatre wanted to bring to life testimonies from the Holocaust, in a city that is known for having extended problems with contemporary anti-Semitism. Eyewitnesses is based on true life stories and aimed at a young audience aged 13-18. The article examines wether Eyewitnesses has the potential to contribute to increased intercultural understanding and respect for human rights, focusing on the emotions that the performance evokes. In the article, I employ theories about cultural trauma and trauma-drama, and focus on the dramaturgical choices that are made, and the young audience’s reception. The article’s empricial basis consists of performance observations, audience observations, and interviews with the young audience. The article shows that Eyewitnesses not only has the potential to function as a historical narrative, but reflections are also awakened about contemporary social traumas and sufferings. At the same time, a discrepancy in the image of contemporary Sweden is revealed. Some informants highlight Sweden as an equal country characterized by freedom, while others identify issues of racism and segregation. From this perspective, three different images emerge: one where racism is seen as something that primarily happens outside Sweden's borders, one that highlights segregation and that we live in a racist society, and finally a third, which is also the dominant one, where critical reflection on current issues of inequality is sparked from the encounter with the theatre performance. In this way, Eyewitnesses has the potential to function as a trauma-drama, depending on the emotions that the performance evokes.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Rebecca Brinch, Stockholms universitet

Filosofie doktor i teatervetenskap, Stockholms universitet (2018) och forskare vid institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Hennes avhandling belyser och diskuterar scenkonst för unga och dess konstnärliga kraft, potential och mening genom studiet av den banbrytande regissören Suzanne Ostens teater för barn. Rebeccas nuvarande forskning handlar om migration och samtida barnteater i Sverige. Projektet ”Staging Migration: Rhetoric, Representation and Reception in Swedish Children’s Theatre”, som Rebecca är en del av, finansieras av ett treårigt bidrag från Vetenskapsrådet. Rebecca är medredaktör för antologin Berätta, överleva, inte drunkna: Antirasism, dekolonisering och migration i svensk teater (Atlas: Stockholm, 2022).

Referenser

Tryckt litteratur:

Alexander, Jeffrey C. “Culture trauma, morality and solidarity. The social construction of ‘Holocaust’ and other mass murders”. Thesis Eleven vol. 132 (2016:1), 3–16, https://doi.org/10.1177/0725513615625239.

Alexander, Jeffrey C., Ron Eyerman, Bernard Giesen, Neil J. Smelser & Piotr Sztompka. Cultural Trauma and Collective Identity. California: University of California Press, 2004.

Bortz, Olof. ”Historiska paralleller är viktiga för att minnas Förintelsen”. Dagens Nyheter, 2020–07–21. https://www.dn.se/kultur-noje/olof-bortz-historiska-paralleller-ar-viktiga-for-att-minnas-forintelsen/.

Brinch, Rebecca. ”Scenkonst i Sverige för barn och unga: Migration, mångfald och representation”. I Berätta, överleva inte drunkna. Antirasism, dekolonisering och migration i svensk teater, red. Rebecca Brinch, Dirk Gindt & Tiina Rosenberg, 257–278. Stockholm: Atlas Förlag, 2022.

Brinch, Rebecca. Att växa sidledes. Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2018.

Grehn, Sandra. Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille Kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5Boys.com. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2020.

Habel, Ylva. ”Challenging Swedish Exceptionalism? Teaching while Black”. I Education on the Black Diaspora. Perspectives, Challenges, Prospects, red. Kassie Freeman & Ethan Johnson, 99–122. London/New York: Routledge, 2011.

Habel, Ylva. ”Den svenska vithetens blinda fläck”. Svenska Dagbladet, 2012–09–21. https://www.svd.se/a/653877a7-a5c2-35a5-a41c-a54ffcbce0dd/den-svenska-vithetens-blinda-flack.

Harvey, Mark & Deborah Miles. “And Then They Came for Me: The Effectiveness of a Theatrical Performance and Study Guide on Middle-School Students’ Holocaust Knowledge and Empathetic Concerns”. Youth Theatre Journal vol. 23 (2009:2), 91–102. https://doi.org/10.1080/08929090903281402.

Helander, Karin & Pernilla Leviner. ”Inledning och övergripande reflektioner om bokens tema”. I Barn, migration och integration i en utmanande tid, red. Karin Helander & Pernilla Leviner, 11–18. Stockholm: Ragulka Press, 2019.

Helander, Karin. Från sagospel till barntragedi. Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska barnteater. Carlssons: Stockholm, 1999.

Helander, Karin. ”’Den var rolig och så lärde man sig nånting, men jag kommer inte på vilket det var’: Om barnteater och receptionsforskning”. Locus vol. 23 (2011:3–4): 81–97.

Hughes, Erika. “The Holocaust in Contemporary Drama and Performance for Young Audiences”. Youth Theatre Journal vol. 25 (2011:1): 51–62. https://doi.org/10.1080/08929092.2011.570150 .

Katzin, Mirjam. Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap. En rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildningar. Malmö: Malmö Stad, 2019.

Kulturredaktionen. ”Ögonvittnen spelas på nytt i höst”. Norra Skåne, 2021–05–20. https://www.nsk.se/kultur/ogonvittnen-spelas-pa-nytt-i-host/.

Kushner, Tony. ”Holocaust Testimony, Ethics and the Problem of Representation”. Poetics Today. International Journey for Theory and Analysis of Literature and Communication vol. 27 (2006:2), 275–295. https://doi.org/10.1215/03335372-2005-004 .

Kvale, Steinar & Svend Brinkmann. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2014.

Lamont, Michèle & Ann Swidler. ”Methodological Pluralism and the Possibilities and Limits of Interviewing”. Qualitative Sociology vol. 37 (2014:2), 153–171. https://doi.org/10.1007/s11133-014-9274-z.

Lund, Anna. ”Att gestalta miljonprogrammet: Husbys nya scen och en berättelse inifrån”. I Berätta, överleva inte drunkna. Antirasism, dekolonisering och migration i svensk teater, red. Rebecca Brinch, Dirk Gindt & Tiina Rosenberg, 235–256. Stockholm: Atlas Förlag, 2022.

Lidén, Ellinor. Barnteater som händelse. Barnpublik och vuxenvärldar vid Kulturhuset Stadsteaterns scen i Skärholmen. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2022.

Lundström, Catrin & Tobias Hübinette. Vit melankoli. En analys av en nation i kris. Stockholm: Makadam, 2020.

Martin, Jacqueline & Willmar Sauter, red. Understanding Theatre. Performance Analysis in Theory and Practice. Stockholm: Almqvist & Wicksell International,1995.

Meerzon, Yana & S. E. Wilmer. The Palgrave Handbook of Theatre and Migration. London/New York: Palgrave Macmillan, 2023.

Molina, Irene. ”Den rasifierade staden”. I Den delade staden. Segregation och etnicitet i stadsbygden, red. Lena Magnusson Turner, 51–83. Umeå: Boréa Förlag, 2008.

Parkvall, Mikael. ”Arabiska Sveriges näst största modersmål”. Svenska Dagbladet, 2018–05–31. https://www.svd.se/a/8wKoeA/arabiska-sveriges-nast-storsta-modersmal.

Rokem, Freddie. Performing History. Theatrical Representations of the Past in Contemporary Theatre. Iowa: University of Iowa Press, 2002.

Salonen, Taipo, Martin Grander & Markus Rasmusson. Segregation och segmentering i Malmö. Malmö: Stadskontoret, 2019.

Sauter, Willmar. The Theatrical Event. Dynamics of Performance and Perception. Iowa: University of Iowa Press, 2000.

Shklovsky, Viktor. ”Art, as device. Translated and introduced by Alexandra Berlina”. Poetics Today. International Journey for Theory and Analysis of Literature and Communication vol. 36 (2015:3), 151–174. https://doi.org/10.1215/03335372-3160709.

Statistiska centralbyrån. Uppväxtvillkor för barn med utländsk bakgrund. SCB:s demografiska rapporter. Stockholm: 2020.

Åmark, Klas. Förintelsen och antisemitism. En kartläggning av svensk forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2021.

Digitalt material:

Benér, Theresa. “Förintelsen i konsten – vilken moral krävs av konstnärer?”. Hämtad 2023–02–13. https://www.theresabener.se/artikel/kulturjournalistik-europa/F%C3%B6rintelsen-i-konsten-vilken-moral-kr%C3%A4vs-av-konstn%C3%A4rer.

Migrationsverket. ”Statistik”. Hämtad 2023–02–13. https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html.

SCB. ”Statistikdatabasen”. Hämtad 2023–02–10. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgFin/.

UNHCR. ”Nytt rekord i antalet människor på flykt i världen – tio år lång trend fortsätter”. Publicerad 2022–06–16. Hämtad 2023–01–27. https://www.unhcr.org/neu/se/81653-unhcr-nytt-rekord-i-antalet-manniskor-pa-flykt-i-varlden-tio-ar-lang-trend-fortsatter.html.

Otryckt material:

Lund, Anna, ”Laughter and Civil Repair. A Stage-Audience Encounter.” Opublicerat manuskript, 2023.

Manus till Ögonvittnen. Malmö Stadsteater, 5 februari 2020 (premiärversion).

Downloads

Publicerad

2023-12-22

Referera så här

Brinch, R. (2023). Historiska narrativ och samtidens Sverige i teater för ung publik : Ögonvittnen som trauma-drama . Tidskrift för Litteraturvetenskap, 53(1). https://doi.org/10.54797/tfl.v53i1.11596

Nummer

Sektion

Forskningsartikel

Kategorier

Liknande artiklar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.