Ett helt vidöppet tillstånd

Gurlesk existentialism i Mare Kandres Bübins unge och Aliide, Aliide

Författare

  • Hanna Tillberg Lunds universitet

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v53i4.9994

Nyckelord:

Angst, Bachtin, Body, Butler, Existentialism, Girlhood, Gurlesque, Heidegger, Mare Kandre, Performativity, Subjectivity

Abstract

A State of Openness: Gurlesque Existentialism in Mare Kandre’s Bübins unge and Aliide, Aliide

This article examines the combination of gurlesque aesthetics and existentialist themes of anxiety in Mare Kandre’s Bübins unge (1987) and Aliide, Aliide (1991). My ambition is to enable a deeper understanding of what I call “the Dark Girlhood”, that is, the existential pain that Kandre’s female characters constantly seem to experience. While previous readings take the social conditions of the characters as their starting point in analyzing the existential darkness of the novels, I show how their dark girlhood can be read as a fundamental human suffering outside the categories of male and female, even if the depicted existential anxiety stems from female experiences. Based on the term gurlesque and Martin Heidegger's view on anxiety, the article shows that Kandre’s dark girlhood can be regarded an expression of gurlesque existentialism – a term that, in addition to encircling an aesthetical and philosophical dimension of the motif, shows that the seemingly unrelated orientations of existentialism and gurlesque can blend together and create something new.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Hanna Tillberg, Lunds universitet

Doktorand i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. I sin avhandling undersöker hon det mörka flickskapet hos Inger Edelfeldt, Mare Kandre och Åsa Nelvin.

Referenser

Berg, Aase. ”Aggressiv befrielse i klänning och rosett”. 10TAL vol. 34 (2023:15), 8–13.

Bachtin, Michail. Rabelais och skrattets historia: François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen. Lars Fyhr övers. 3:e uppl. Gråbo: Anthropos, [1986] 2007.

Beckman, Åsa. “Brytningstid”. Svenska Dagbladet, 1986-08-24.

Beckman, Åsa. “Att bli kvinna”. Svenska Dagbladet, 1987-08-07.

Den officiella hemsidan för Mare Kandre. ”Kronobergsteaterns programhäfte (urpremiär 12 februari 1985)”. Hämtad 2024-02-23. http://www.marekandre.se/Vilse_s1.htm

Fyhr, Mattias. De mörka labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel. Diss. Lund: Ellerströms, 2003.

Glenum, Lara. “Theory of the Gurlesque: Burlesque, Girly Kitsch, and the Female Grotesque”. I Gurlesque: The New Grrly, Grotesque, Burlesque Poetics, red. Arielle Greenberg och Arielle Greenberg, 11–23. Ardmore: Saturnalia Books, 2010.

Greenberg, Arielle. “Some Notes on the Origin of the (Term) Gurlesque”. I Gurlesque: The New Grrly, Grotesque, Burlesque Poetics, red. Arielle Greenberg och Arielle Greenberg, 1–8. Ardmore: Saturnalia Books, 2010.

Heidegger, Martin. Vara och tid. Jim Jakobsson övers. 2:a uppl. Göteborg: Daidalos, [2013] 2019.

Kandre, Mare. Bübins unge: roman. Stockholm: Bonnier, 1987.

Kandre, Mare. Aliide, Aliide: roman. Stockholm: Bonnier, 1991.

Lindbo, Johanna. ”Sprungna ur jorden. De porösa relationerna mellan landskap, växttid och tillblivelse i Mare Kandres prosa”. Edda vol. 108 (2021:1), 60. https://doi.org/10.18261/issn.1500-1989-2021-01-05

Lugn, Kristina. ”Djupt i skogen finns ett vardagsrum”. Expressen, 1984-08-24.

McSweeney, Joyelle. ”Chelsea Manning är gurlesque”. 10TAL vol. 34 (2013:15), 35.

Ruin, Hans. Kommentar till Heideggers Varat och tiden [Elektronisk resurs]. Huddinge: Södertörns högskola, 2005.

http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:16071/FULLTEXT01.pdf.

Skov Rasmussen, Annette. ”Gotisk gru & kønnets blodige tale”. Kvinder, køn og forskning vol. 3 (1994:1), 49–60.

Thente, Jonas. ”Det låg en skugga över världen igen. En färd i Kandreland”. 00TAL vol. 27 (2006: 23), 8–15.

Tillberg, Hanna. ”Ett helt vidöppet tillstånd. Gurlesk existentialism i Mare Kandres Bübins unge och Aliide, Aliide.” Masteruppsats i litteraturvetenskap. Stockholms universitet, 2022.

Waern, Carina. “Mytiskt om hur flicka blir kvinna”. Dagens Nyheter, 1987-08-07.

Williams, Anna. ”Där allting kan ses: familjebilder hos Mare Kandre och Anna-Karin Granberg”. Tidskrift för Litteraturvetenskap vol. 24 (1995: 3–4), 3–17.

Werkmäster, Johan. ”Kandres nya roman – en pulserande tropisk köttätande växt”. Göteborgsposten, 1991-08-30.

Widegren, Kajsa. ”Flickskildring som får Dantes Inferno att verka glättigt. Mottagandet av Mare Kandres Aliide, Aliide.” I Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen, red. Eva Söderberg, Maria Österlund och Bodil Forsmark, 135–149. Malmö: Universus Academic Press, 2013.

Witt-Brattström, Ebba. Ur könets mörker Etc.: Litteraturanalyser 1983–2003. Stockholm: Norstedt, 2003.

Österholm, Maria Margareta. Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005. Diss. Årsta: Rosenlarv förlag, 2012.

Downloads

Publicerad

2024-06-19

Referera så här

Tillberg, H. (2024). Ett helt vidöppet tillstånd: Gurlesk existentialism i Mare Kandres Bübins unge och Aliide, Aliide. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 53(4). https://doi.org/10.54797/tfl.v53i4.9994

Nummer

Sektion

Forskningsartikel

Kategorier