”Var sam-vettet finns”

Författare

  • Ingeborg Löfgren Uppsala universitet

DOI:

https://doi.org/10.54797/tfl.v53i4.18535

Nyckelord:

Sara Lidman, sam-vett, con-science, samvete, världssamvete

Abstract

”Var sam-vettet finns”

In this article I ask in what kind of texts the Swedish author and activist Sara Lidman’s (1923–2004) word “sam-vett” (or “con-science”, in English) is to be found. As has been pointed out by other scholars, Lidman invents the word “sam-vett” in the middle- to late 1970s as she begins her work on the novel suite Järnbanan (1975 – 1999). Previous research has predominantly focused its attention on the occurrences of this word in two texts by Lidman; the novel Järnkronan (1985) and the introduction to her book of articles called och trädet svarade (1988), entitled “Före ordet”. The present study sets out to investigate all the published texts in which the word “sam-vett” appears and offers succinct interpretations of the word’s varying but interconnected meanings. The article also asks what importance, if any, the matter of genre has for our understanding of the word’s significance as an interpretative lens for the authorship as a whole. As the investigation shows, the word is predominantly used by Lidman in her articles and essays, rather than in her novels. How should this be taken into account when we interpret Lidman’s novels in light of the concept of “sam-vett?” The present study answers this question through an analysis of Sara Lidman’s own understanding of the relation between her articles and her novels.

 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Ingeborg Löfgren, Uppsala universitet

Forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hon har forskat om Sara Lidmans litterära filosofi och författarskap, bland annat i forskningsprojektet ”Sam-vettet och Det Hela. Sara Lidmans litterära filosofi” (Riksbankens jubileumsfond 2018–2022). 

 

Referenser

Bränström Öhman, Annelie. Kärlek! Och någonting att skratta åt! Dessutom! Säter: Pang, 2008.

Bränström Öhman, Annelie. ”Moderskap, föräldraskap, människoskap, barnskap och författarskap hos Sara Lidman”, i Sara-dagar II, Sara Lidman-sällskapets medlemsskrift, Umeå: Sara Lidmansällskapet.

Bränström Öhman, Annelie. ”Om moderskapandet och nynnandet i världen”, Sara-dagar III. Sara Lidman-sällskapets medlemsskrift, 87–88. Umeå: Sara Lidmansällskapet, 2019.

Bränström Öhman, Annelie. ”Sam-vettet i Sara Lidmans tankevärld”, Sara-dagar II. Sara Lidman-sällskapets medlemsskrift, 69–76. Umeå: Sara Lidman-sällskapet, 2016.

Bränström Öhman, Annelie. ”Sara Lidman och ’sam-vettets’ ekologiska rum, Norrlandslitteratur, red. Peter Degerman, Anders E. Johansson, Anders Öhman, 114–134. Göteborg & Stockholm: Makadam, 2017.

Bränström Öhman, Annelie. Stilens munterhet. Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975–1985. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2014

Grahn, Lisa, Jernbanans mödrar. Moderskap och berättande i Sara Lidmans Jernbaneepos, diss. ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS, skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet: 51. Uppsala: 2022.

Holm, Birgitta. Sara. i Liv och Text. Stockholm: Bonniers, 1998.

Hämäläinen, Nora. ”Sara Lidman's Secular Reading of Original Sin”, Philosophy and Literature, vol 45 (2021:1), 88–102.

Larsson, Bo. ”Den ofrånkomliga skulden”, Närvarande frånvaro. Frågor kring liv och tro i modern svensk skönlitteratur. Tankelinjer i några böcker av Lars Andersson, Sven Delblanc, Lars Gyllensten, P C Jersild, Sara Lidman, Astrid Lindgren, Torgny Lindgren, Peter Nilson, Göran Tunström, 187–226. Stockholm: Verbum, 1987.

Lidman, Sara. Din tjänare hör, Stockholm: Bonniers, 1977.

Lidman, Sara. ”En tundrans minister”. och trädet svarade, 23–27. Stockholm: Bonniers, 1988.

Lidman, Sara. ”Från Amos till Asturias – några tankar om rättvisa, kärlek och död”. Sara Lidman, Per Frostin, Henry Cöster, Bröd men också rosor, 16–26. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1985.

Lidman, Sara. ”Före ordet”, och trädet svarade, 7–13. Stockholm: Bonniers, 1988.

Lidman, Sara. ”Förord”, Varje löv är ett öga, 7–8. Stockholm: Bonniers, 1980.

Lidman, Sara. ”Henning Hamilton är ingen häxa!”, 160–164. och trädet svarade. Stockholm: Bonniers, 1988.

Lidman, Sara. Järnkronan. Stockholm: Bonniers, 1985.

Lidman, Sara. Oskuldens minut. Stockholm: Bonniers, 1999.

Lidman, Sara. Regnspiran. Stockholm: Bonniers, 1958.

Lidman, Sara. ”Ronnie, c/o Sverige, Pestens år 1987”, 98–100. och trädet svarade. Stockholm: Bonniers, 1988.

Lidman, Sara. ”Slutplädering å Tingshuset i Stenungsund den 22 mars 1988”, 197–208. och trädet svarade. Stockholm 1988.

Lidman, Sara. ”Vietnam och de mänskliga rättigheterna”, 42–46. Varje löv är ett öga. Stockholm: Bonniers, 1980.

Ljungström, Linus. Jordnära ordbrottningar. Bygdeskildringar som modernistisk ordkonst hos Stina Aronson, Tage Aurell, Stig Dagerman och Sara Lidman diss. Malmö: Ellerströms, 2023.

Löfgren, Ingeborg, ”Att teoretisera om mening genom exempel. Vardagsspråkkritik, sam-vett och verklighetens svårighet”, Tidskrift för litteraturvetenskap vol. 51 (2022:1), 5–20. https://doi.org/10.54797/tfl.v52i1.2215.

Löfgren, Ingeborg. ”Lidman och sam-vettet”, Anekdot. Det digitala bildningsmagasinet, 2023–11–14. https://anekdot.se/essa/lidman-och-sam-vettet/.

Löfgren, Ingeborg. ”Sam-vettet och Det Hela. Sara Lidmans litterära filosofi”, 105–135. Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, årg. 140 2019.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-406934

Moi, Toril. Revolution of the Ordinary. Literary Studies after Wittgenstein, Austin, and Cavell. Chicago: The University of Chicago Press, 2017.

Salomonsson, Anna. ”Skeendet på stället”. Röster och samtidigheter i tre verk av Sara Lidman, diss. Växjö: Linnaeus University Press, 2017.

Sjöberg, Lina. Genesis och Jernet. Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser diss. Hedemora: Gidlund, 2006.

Downloads

Publicerad

2024-06-19

Referera så här

Löfgren, I. (2024). ”Var sam-vettet finns”. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 53(4). https://doi.org/10.54797/tfl.v53i4.18535

Nummer

Sektion

Forskningsartikel

Kategorier